The Asylum

Клиниката

Старата психиатрична клиника винаги е била страховито място. Пациентите, обладани от собствените си демони, рядко се мяркат край прозорците. Сред тях е и Марк – приятелят ви от детинство, който още се лекува там.

Зловещ вой се чува от помещенията всяка нощ, мълвата говори за изчезнали трупове. От 6 часа клиниката е потънала в мрак заради късо съединение. Липсват сведения за пациентите и персонала.

Писък ли се чу от сградата? Или страхът превръща всеки шум в човешки шепот?

Максимален брой играчи
Време
Трудност от 5 възможни
минимална възраст

Цена в комплект - Тема + Декор

EUR 13 000 / без ДДС