Prison Mentalist

Избягай от Затвора

Какво ще направите, ако ви осъдят за престъпление, което не сте извършили?!

Невинни сте, но вече е късно за помилване.

Екзекуцията ви ще бъде изпълнена след час!

Ти и съкилийниците ти имате последен шанс да се измъкнете от затвора.

Максимален брой играчи
Време
Трудност от 5 възможни
минимална възраст

Цена в комплект - Тема + Декор

EUR 6 000 / без ДДС